LIVE

LIVE KOREAN CHUẨN BỊ CHO KỲ THI TOPIK CẤP 2

Period
2020-08-10 - 2020-10-09
Lectures
Monday 19:00 - 20:30
Wednesday 19:00 - 20:30
Friday 19:00 - 20:30

Teacher

GIỚI THIỆU GIẢNG VIÊN

1. Tốt nghiệp hệ đào tạo Chính quy – Chất lượng cao
Khoa Sư phạm Ngữ văn, Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Tốt
nghiệp Thạc sỹ chuyên ngành Ngôn ngữ và Văn học Hàn
Quốc, Viện nghiên cứu Trung ương Hàn Quốc học (AKS)
3. Hiện tại là giảng viên Bộ môn Ngôn ngữ và Văn hóa
Hàn Quốc, Khoa Ngoại ngữ, Đại học Công nghiệp Hà Nội
4. Phụ trách giảng dạy luyện thi TOPIK

TIẾN TRÌNH GIẢNG DẠY

Tên lớp TOPIK I (Sơ cấp)
Số giờ học
A class
Thứ 2-4-6 (18:30~20:00) Vietnam time
B class
Thứ 3-5-7 (18:30~20:00) Vietnam time
Giáo trình chính Topik Korea, PASS NEW TOPIK – TOPIK
I (초급)

Curriculum

Mục tiêu Hướng dẫn và quản lý người
học để sau khi hoàn thành khóa học,
người học có thể thi đỗ TOPIK cấp 2.
Lịch trình
Tuần Buổi Nội dung
1 1 Nghe và chọn đáp án đúng
2 Đọc và tìm chủ đề
3 Nghe và chọn lời thoại tiếp theo
2 4 Đọc và chọn đáp án phù hợp với chỗ
trống
5 Nghe và tìm địa điểm diễn ra hội
thoại
6 Đọc và tìm câu sai
3 7 Nghe và tìm chủ đề
8 Đọc và chọn câu giống với nội dung
9 Ôn tập và mở rộng từ vựng – ngữ pháp
căn bản + Test 1
4 10 Nghe và chọn tranh đúng
11 Đọc và chọn ý trọng tâm
12 Nghe và chọn câu giống với nội dung
hội thoại 1 (phần 1)
5 13 Đọc và trả lời câu hỏi 1 (phần 1)
14 Nghe và chọn câu giống với nội dung
hội thoại 1 (phần 2)
15 Đọc và trả lời câu hỏi 1 (phần 2)
6 16 Ôn tập và mở rộng từ vựng – ngữ pháp
căn bản + Test 2
17 Nghe và chọn câu giống với nội dung
hội thoại 2
18 Đọc và chọn thứ tự sắp xếp đúng
7 19 Nghe và trả lời câu hỏi (phần 1)
20 Đọc và trả lời câu hỏi 2 (phần 1)
21 Nghe và trả lời câu hỏi (phần 2)
8 22 Đọc và trả lời câu hỏi 2 (phần 2)
23 Ôn tập tổng hợp (nghe, đọc, từ vựng
– ngữ pháp_
24 Thực hành thi thử và giải đề
Company Information

㈜한국토픽교육센터 | (07009) 서울특별시 동작구 사당로 188 (사당동223-1) 토픽코리아
대표이사: 오세형 | 전화: 02-6249-5747 | 팩스: 02-595-5749 | 사업자등록번호: 108-81-97642
원격평생교육원시설 신고 (2011.08.03 서울특별시 동작관악교육지원청) | 통신판매업신고: 2011-서울동작-0690
개인정보관리책임자: 이성재([email protected]) | 개인정보 보유기간 : 회원탈퇴시까지