Pass NEW TOPIK I (Vietnamese ver.)

Pass NEW TOPIK I (Vietnamese ver.)

KOREA TOPIK EDUCATION CENTER Co.,Ltd
5.0/5.0 (352)

Pass NEW TOPIK I (Beginner Level) for Vietnamese speakers – Explanation Lectures | Do you already have this book? Then you can enroll to this Course. | GET Free Online Lectures. Course include: Online explanation lectures, attendance, study progress.

Free
Free
Lessons: 18
Certificate: No
Level: 123456
Period: Forever
Pass NEW TOPIK I (Vietnamese ver.)

TOPIK đã thay đổi một cách mới mẻ! Pass New TOPIK I cung cấp đề thi theo khuynh hướng mới nhất, phân tích theo từng dạng đề, từng lĩnh vực những đề thi đã xuất hiện trong kỳ thi TOPIK. Thông qua việc phân tích phù hợp với đề thi thực tiễn và độ khó dễ, học sinh có thể đạt được cấp đồ mình đã đề ra Đây không những là bài giảng giải đề của những giáo viên giỏi nhất mà chúng tôi còn cung cấp bài giảng theo nhiều ngôn ngữ khác nhau, để học viên từ các quốc gia khác nhau có thể dễ dàng học TOPIK. Chúng tôi hy vọng bạn sẽ đạt được giấc mơ đậu TOPIK cùng với Pass New TOPIK Chúng tôi cung cấp bài giảng bằng tiếng việt để giúp cho học sinh Việt Nam thử thách với kỳ thi TOPIK sơ cấp Giáo viên Việt Nam sẽ giải và phân tích tất cả đề thi giúp cho bạn nhiều hơn về đề thi Pass New TOPIK sẽ cùng với bạn, những học sinh Việt Nam cùng đậu TOPIK

Curriculum

Lesson Title
Time
2. TOPIK I(Sơ cấp) Bài 1 Nghe②
00:58:40
3. TOPIK I(Sơ cấp) Bài 1 Nghe③
01:06:03
4. TOPIK I(Sơ cấp) Bài 1 Đọc①
00:56:13
5. TOPIK I(Sơ cấp) Bài 1 Đọc②
00:47:33
6. TOPIK I(Sơ cấp) Bài 1 Đọc③
01:04:00
7. TOPIK I(Sơ cấp) Bài 2 Nghe①
00:51:08
8. TOPIK I(Sơ cấp) Bài 2 Nghe②
00:42:15
9. TOPIK I(Sơ cấp) Bài 2 Nghe③
00:51:31
10. TOPIK I(Sơ cấp) Bài 2 Đọc①
00:52:18
11. TOPIK I(Sơ cấp) Bài 2 Đọc②
00:49:58
12. TOPIK I(Sơ cấp) Bài 2 Đọc③
00:48:51
13. TOPIK I(Sơ cấp) Bài 3 Nghe①
00:42:06
14. TOPIK I(Sơ cấp) Bài 3 Nghe②
00:38:13
15. TOPIK I(Sơ cấp) Bài 3 Nghe③
00:53:47
16. TOPIK I(Sơ cấp) Bài 3 Đọc①
00:35:55
17. TOPIK I(Sơ cấp) Bài 3 Đọc②
00:37:40
18. TOPIK I(Sơ cấp) Bài 3 Đọc③
00:32:43

Professors

Company Information

㈜한국토픽교육센터 | (07009) 서울특별시 동작구 사당로 188 (사당동223-1) 토픽코리아
대표이사: 오세형 | 전화: 02-6249-5747 | 팩스: 02-595-5749 | 사업자등록번호: 108-81-97642
원격평생교육원시설 신고 (2011.08.03 서울특별시 동작관악교육지원청) | 통신판매업신고: 2011-서울동작-0690
개인정보관리책임자: 이성재([email protected]) | 개인정보 보유기간 : 회원탈퇴시까지