Bảng chữ cái Tiếng Hàn Quốc Hangul

Bảng chữ cái Tiếng Hàn Quốc Hangul

KOREA TOPIK EDUCATION CENTER Co.,Ltd
5.0/5.0 (287)

Bảng chữ cái Tiếng Hàn Quốc Hangul. Thông qua loạt bài giảng này, các bạn có thể học các phát âm và từ vựng đúng, đồng thời có thể sử dụng các từ vựng và câu đã học để hội thoại đơn giản bằng tiếng Hàn.

Free
Lessons: 5
Certificate: No
Level: 123456
Period: Forever
Bảng chữ cái Tiếng Hàn Quốc Hangul

Hangul for Vietnamese course Thông qua loạt bài giảng này, các bạn có thể học các phát âm và từ vựng đúng, đồng thời có thể sử dụng các từ vựng và câu đã học để hội thoại đơn giản bằng tiếng Hàn.
Trong 5 bài đầu, các bạn sẽ học các nguyên âm và phụ âm trong tiếng Hàn, cách phát âm. Thông qua làm quen với bảng chữ cái và cách phát âm, bạn có được nền tảng tiếng Hàn vững chắc.
Thôngqualoạtbàigiảnggồm 27 bàinày, các bạn có thể trau dồi năng lực ngữ pháp và từ vựng một cách có hệ thống, thông qua 'nghe và nói', 'đọc và nói', bạn có thể nâng cao khả năng ứng dụng. Hãy học chương trình này cùng với giáo trình CHAM KOREAN 1

Curriculum

Lesson Title
Time
2. Hangul (Vietnamese ver.) Lesson 2
00:27:07
3. Hangul (Vietnamese ver.) Lesson 3
00:14:47
4. Hangul (Vietnamese ver.) Lesson 4
00:18:20
5. Hangul (Vietnamese ver.) Lesson 5
00:40:24

Professors

Company Information

㈜한국토픽교육센터 | (07009) 서울특별시 동작구 사당로 188 (사당동223-1) 토픽코리아
대표이사: 오세형 | 전화: 02-6249-5747 | 팩스: 02-595-5749 | 사업자등록번호: 108-81-97642
원격평생교육원시설 신고 (2011.08.03 서울특별시 동작관악교육지원청) | 통신판매업신고: 2011-서울동작-0690
개인정보관리책임자: 이성재([email protected]) | 개인정보 보유기간 : 회원탈퇴시까지