EPS TOPIK for Vietnamese 1

EPS TOPIK for Vietnamese Bài giảng luyện thi EPS-TOPIK dành cho người lao động nước ngoài được chia thành hai lĩnh vực là đọc và nghe, mỗi lĩnh vực bao gồm 27 câu sắp xếp từ dễ đến khó. Thông qua bài giảng này, các bạn sẽ học các từ vựng và các câu thường xuyên sử dụng trong đời sống hàng ngày để nâng cao khả năng giao tiếp bằng tiếng Hàn.

Free
Lessons: 1
Certificate: No
Level: 123456
Period: Forever
EPS TOPIK for Vietnamese 1

EPS TOPIK for Vietnamese Bài giảng luyện thi EPS-TOPIK dành cho người lao động nước ngoài được chia thành hai lĩnh vực là đọc và nghe, mỗi lĩnh vực bao gồm 27 câu sắp xếp từ dễ đến khó. Thông qua bài giảng này, các bạn sẽ học các từ vựng và các câu thường xuyên sử dụng trong đời sống hàng ngày để nâng cao khả năng giao tiếp bằng tiếng Hàn.

Bài giảng luyện thi EPS-TOPIK dành cho người lao động nước ngoài được chia thành hai lĩnh vực là đọc và nghe, mỗi lĩnh vực bao gồm 27 câu sắp xếp từ dễ đến khó. Thông qua bài giảng này, các bạn sẽ học các từ vựng và các câu thường xuyên sử dụng trong đời sống hàng ngày để nâng cao khả năng giao tiếp bằng tiếng Hàn.

Curriculum

Lesson Title
Time
1. EPS TOPIK for Vietnamese (Reading)

Professors

Professor Hien

Tốt nghiệp cử nhân Khoa Hàn Quốc học, Đại học Ngoại ngữ Tin học TP Hồ Chí Minh. Tốt nghiệp thạc sĩ Khoa Xã hội học, Viện Nghiên cứu Hàn Quốc học Trung ương. Hoàn thành chương trình tiến sĩ chuyên ngành Sư phạm Hàn ngữ, Đại học nữ sinh Ewha.

Comments(0)

Close

Make New Comment

Must login first